DESPRE SES 2022-2023

Date de identificare Apel Erasmus

Program de finanțare: Erasmus+ Programme (ERASMUS)

Nume proiect: ROMANIA BEACTIVE

Acronim proiect: ROACTIVE

Context

Ministerul Sportului (MS) a preluat de curând calitatea de Organism Național de Coordonare (ONC) al Săptămânii Europene a Sportului (23-30 Septembrie 2022 și 23-30 Septembrie 2023).

Săptămâna Europeană a Sportului (SES) este o inițiativă condusă de Comisia Europeană care vizează creșterea gradului de conștientizare cu privire la beneficiile practicii sportive și ale activității fizice regulate.

Prima ediție a Săptămânii Europene a Sportului a avut loc în 2015.

Săptămâna Europeană a Sportului este structurată în jurul unei deschideri oficiale, un eveniment emblematic și 4 teme focalizate care să atragă toate categoriile de public:

 • • Mediul educațional
 • • Sport la locul de muncă
 • • Sport în aer liber
 • • Sport în cluburi sportive și centre de fitness

Mai multe detalii despre Săptămâna Europeană a Sportului puteți găsi pe: https://ec.europa.eu/sport/week/.

Teme și priorități SES pentru 2022/2023
 • • sprijinirea activității fizice, sportului și sectorului sportiv în recuperarea post-pandemie;
 • • promovarea unui stil de viață sănătos în general, legând împreună sportul, activitatea fizică, alimentația sănătoasă, condițiile de mediu și alte aspecte care contribuie la o sănătate bună.

În special în 2022, Săptămâna Europeană a Sportului se va concentra, ca de obicei, pe mesajul #BeActive, legat de condițiile predominante ale pandemiei și, inclusiv, acordând o prioritate specială:

 • • Anul European al Tineretului
 • • Un stil de viață sănătos, bilanț și un nou impuls pentru inițiativa HealthyLifeStyle4All.
Obiective specifice ale proiectului
 • • Creșterea nivelului de participare la sport și activitate fizică în România, și indirect în UE - implicarea a cel puțin 100.000 de participanți/an în cadrul Săptămânii Europene a Sportului
 • • Implicarea activă a cel puțin 10 membri ai REȚELEI NAȚIONALE #BEACTIVE de multiplicatori
 • • Dezvoltarea abilităților a minimum 100 de reprezentanți ai structurilor sportive în domeniul managementului evenimentelor sportive pe durata a 2 ani #BEACTIVE MANAGEMENT OF SPORT EVENTS TRAINING
 • • Dezvoltarea abilităților a minimum 100 de reprezentanți ai structurilor sportive în domeniul fondurilor europene pe durata a 2 ani #BEACTIVE FUN(DS) TRAINING
 • • Creșterea vizibilității inițiativei Săptămânii Europene a Sportului pe întrega durată a proiectului
 • • Implicarea a cel puțin 30 de reprezentanți ai structurilor sportive din Europa într-un Dialog în vederea cooperării pentru viitoare proiecte europene și schimburi de bune practici #BEACTIVE CONTACT MEETING
Descriere activități secundare evenimenelor sportive din Săptămâna Europeană a Sportului

REȚEAUA NAȚIONALĂ #BEACTIVE – aduce laolaltă reprezentanți ai ministerelor, agențiilor, universităților, primăriilor etc care vor lucra împreună pentru a crea o bază solidă a colaborării și schimburilor, diseminarea bunelor practici dezvoltate pentru implementarea SES, planificarea programelor de lucru pentru edițiile viitoare ale SES.

#BEACTIVE MANAGEMENT OF SPORT EVENTS TRAINING – o sesiune pregătitoare despre managementul evenimentelor sportive va avea loc înainte de fiecare ediție SES pentru a identifica cunoștințele, abilitățile, structurile și procesele care trebuie să existe pentru a atinge capacitatea dorită a organizatorilor de evenimente pentru implementarea Săptămânii Europene a Sportului. O sarcină importantă în această etapă este evaluarea capacității actuale a organizațiilor implicate, incluzând eventual abilitățile personalului, numărul de personal, infrastructura și alte resurse. Formarea noastră va include recomandări cu privire la modul de completare a decalajului dintre capacitatea existentă și capacitatea necesară pentru a fi un organizator eficent de evenimente SES.

#BEACTIVE FUN(DS) TRAINING - este dedicat dezvoltării abilităților structurilor sportive în accesarea de fonduri europene și accesarea de granturi BEACTIVE AWARDS, precum și pentru construirea de parteneriate europene în cadrul unei întâlniri BEACTIVE CONTACT MEETING la București.

#BEACTIVE CONTACT MEETING - apelul pentru participanți va fi deschis tuturor părților interesate care doresc să dezvolte proiecte europene în domeniul sportului (aproximativ 30 de participanți din 8-10 țări diferite), să creeze rețele și să colecteze bune practici din implementarea SES. Acesta va fi un element cheie pentru dezvoltarea viitoarelor proiecte europene în domeniul sportului / evenimentelor sportive. Vom viza angajații organizațiilor sportive care vor participa la activități de formare pentru a construi noi cunoștințe, a actualiza infrastructura tehnologică sau fizică, a crește resursele sau a învăța să utilizeze resursele disponibile mai eficient; iar la sfârșit vor putea să-și aplice noile cunoștințe și să utilizeze noi sisteme în timpul evenimentelor sportive/demonstrațiilor cu grupurile țintă.

Parteneri asociați până în prezent
 • • Comisia de Sport și Tineret (Camera Deputaților)
 • • Comitetul Olimpic și Sportiv Român
 • • Ministerul Apărării Naționale
 • • Ministerul Educației și Federația Sportului Școlar și Universitar
 • • Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
 • • Ministerul Sănătății
 • • Primăria Municipiului București
 • • Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport
 • • Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Invatamantului si Formarii Profesionale (ANPCDEFP)
 • • Institutul Național de Cercetare pentru Sport
 • • Federația Română Sport pentru Toți
 • • Federația Romana de Fotbal
 • • Federașia Romana de Gimnastică

COMISIA EUROPEANA

AGENTIA NATIONALA PENTRU SPORT